Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

10. Loại Bỏ Bất Cứ Điều Gì Trái Với Lời Chúa

caunguyenhieuqua10 435x290

10. Loại Bỏ Bất Cứ Điều Gì Trái Với Lời Chúa | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Satan cũng có thể hoạt động trong lĩnh vực siêu nhiên, bởi vì nó là linh thể như Đức Chúa Trời là linh thể. Bạn phải đạt được khả năng để biết hoặc giấc mơ, ấn tượng, cảm nhận hay lời đề nghị đến từ Chúa hay từ Satan, những lời đề nghị nào không hợp với Lời Chúa là thuộc ma quỉ.

11. Cuộc Chiến Đức Tin Của Chính Tôi

caunguyenhieuqua11 435x290

11. Cuộc Chiến Đức Tin Của Chính Tôi | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Trong những ngày đầu của đời sống tôi, tôi gần như tàn tạ. Cuộc đời tôi hầu hết là bệnh tật và bị giam trên giường bệnh mười sáu tháng vì bệnh tim và hầu như bại hoàn toàn. Bác sĩ bảo tôi là mọi ống trong ngực tôi mở ra và không phát triển, không có cuộc phẫu thuật nào có thể cứu giúp tôi.

12. Canh Giữ Tâm Trí

caunguyenhieuqua12 435x290

12. Canh Giữ Tâm Trí | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số bốn để nhận sự đáp lời cầu nguyện là đề phòng mọi ý tưởng xấu bước vào trong tâm trí bạn để cố làm bạn nghi ngờ Lời Chúa. Những ý tưởng bị chi phối bởi sự quan sát, sự liên kết và sự dạy dỗ. Vì thế, bước này liên kết gần gũi với bước số ba. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải hạ bệ mọi trí tưởng tượng tự dấy nghịch cùng tri thức của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 10:5).

13. Suy Ngẫm Những Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

caunguyenhieuqua13 435x290

13. Suy Ngẫm Những Lời Hứa Của Đức Chúa Trời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Ở chương một, tôi bàn đến bốn trong bảy bước để lời cầu nguyện được đáp lời.

Bốn bước gồm như sau: 1- Quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều đó. 2- Xin Chúa những điều bạn muốn và tin là bạn nhận được. 3- Để mọi ý tưởng và ao ước xác định rằng bạn có điều bạn đã cầu xin.

14. Nhìn Thấy Là Bạn Đã Được Lành

caunguyenhieuqua14 435x290

14. Nhìn Thấy Là Bạn Đã Nhận Được Sự Chữa Lành | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi nằm trên giường bệnh, ngay cả khi bắt đầu đi được lại, tôi bắt đầu thấy mình khỏe mạnh. Tôi ở trong đức tin vậy tôi bắt đầu lên kế hoặch theo đó (theo đức tin của tôi). Từ trước đến giờ tôi đã thấy mình chết thật. Một thời gian dài, tôi đã hình dung đám tang của tôi và mọi thứ tiếp theo sau.

15. Cảm Tạ Chúa Liên Tục Về Sự Đáp Lời

caunguyenhieuqua15 435x290

15. Cảm Tạ Chúa Liên Tục Về Sự Đáp Lời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số sáu để nhận sự đáp lời cầu nguyện là trong mọi lúc, hãy nghĩ dến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài và hãy đếm phước hạnh của bạn. Điều này sẽ thêm lên đức tin cho bạn. Hãy hướng lòng về Chúa để ngợi khen liên tục và biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm và về những gì Ngài đang làm cho bạn bây giờ.

16. Biến Mọi Lời Cầu Nguyện Thành Lời Đức Tin

caunguyenhieuqua16 435x290

16. Biến Mọi Lời Cầu Nguyện Thành Lời Công Bố Đức Tin | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số bảy để nhận sự đáp lời cầu nguyện là nói lời đức tin thay vì vô tín liên hệ đến những gì bạn đã cầu xin. Bạn có thể suy nghĩ và nói những lời đức tin dễ dàng như bạn suy nghĩ và nói những lời nghi ngờ và vô tín. Chính việc nghĩ những suy nghĩ đức tin và nói những lời đức tin mà dẫn tấm lòng ra khỏi thất bại để bước vào chiến thắng.

17. Đừng Lặp Lại Lời Cầu Nguyện Của Bạn

caunguyenhieuqua17 435x290

17. Đừng Lặp Lại Lời Cầu Nguyện Của Bạn | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Vị mục sự mới mà trước đây đã đi cùng tôi biết được cách để tin cậy Đức Chúa Trời, ông biết cách để nhận nơi Chúa nhờ sự cầu nguyện và ông biết cách bám chặt sự đáp lời bằng đứng vững trong đức tin. Nhiều lần người ta hủy bỏ lời cầu nguyện của họ. Họ rơi vào sự vô tín và chỉ ở đó, và cứ như là họ đang quay bánh xe trong sự cầu nguyện.

18. Vận Dụng Đức Tin Bạn Có

caunguyenhieuqua18 435x290

18. Vận Dụng Đức Tin Bạn Có | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rô-ma 12:3 “Vậy, nhờ ơn ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người”. Đức Chúa Trời đã phân phát cho mỗi người một lượng đức tin, vậy mỗi tín hữu có thể nhận sự đáp lời của mình. Nếu bạn nói bạn không có đức tin, thì bạn cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dốì.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2194 guests and no members online

Your Language