Bài Giảng Tin Lành

Ba Chiến Trường Thuộc Linh - Francis Frangipane

Ba Chiến Trường Thuộc Linh | Tác Giả Francis Frangipane | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | SongHyVongTV

Sự hợp nhất của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và hiền lành của Đấng Christ là gốc rễ chính của mọi cuộc chiến thắng thuộc linh. Thật ra, chúng ta có thể đánh bại kẻ thù, nhưng sự khôn ngoan phải đi trước cuộc chiến đấu và đức hạnh phải đến trước sự chiến thắng. 

BaChienTruongThuocLinhFrancisFrangipaneFullChuong1Den17END4K1280x720 1

Đây là quyển sách viết về cuộc chiến thuộc linh. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, tôi thấy có hai điều đáng quan tâm. Điều thứ nhất là chúng ta cần sự khôn ngoan. Có một câu châm ngôn của người Âu Châu cổ thật đáng để ý, đó là: “Lão luyện và dối trá sẽ luôn luôn đánh bại tuổi trẻ và nhiệt thành”. Trước khi tham dự vào cuộc chiến thuộc linh, chúng ta cần biết rõ điều này về Sa-tan: Nó là kẻ thù xưa cực kỳ quỉ quyệt, gian trá. Mặt khác, sức mạnh của hầu hết các Cơ Đốc nhân đều chủ yếu nằm ở chủ nghĩa lý tưởng và lòng sốt sắng chưa được thử lửa. Vì thế chẳng bao lâu, thường từ năm đến mười năm trong chức vụ thì hầu hết lòng nhiệt thành sốt sắng đã tàn tạ. Chức vụ hầu việc Chúa đã suy đồi một cách tinh vi từ một sự kêu gọi cao cả để trở thành chỉ còn là một công việc bình thường mà thôi.

Chúa Jesus đã chuẩn bị cho các môn đồ về mọi mặt, kể cả cuộc chiến tranh, họ thấy Ngài đuổi quỉ. Thực ra, Ngài đã sai họ ra đi làm y như vậy. Nhưng trước khi Ngài đã sai họ ra đi, Ngài đã dạy bảo họ hãy trở nên khôn ngoan “như rắn” nhưng phải hiền lành và vô hại “như chim bồ câu” (Mathiơ 10:16). Sự hợp nhất của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và hiền lành của Đấng Christ là gốc rễ chính của mọi cuộc chiến thắng thuộc linh. Thật ra, chúng ta có thể đánh bại kẻ thù, nhưng sự khôn ngoan phải đi trước cuộc chiến đấu và đức hạnh phải đến trước sự chiến thắng.

Francis Frangipane

MỤC LỤC

BA CHIẾN TRƯỜNG THUỘC LINH | FRANCIS FRANGIPANE

PHẦN MỘT: CHIẾN TRƯỜNG CỦA TÂM TRÍ

Bạn cần nhớ rằng nơi Chúa Jesus đã bị đóng đinh được gọi là “Gô-gô-tha” nghĩa là “chỗ cái sọ”. Nếu chúng ta muốn chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, thì chiến trường đầu tiên trong cuộc chiến mà chúng ta cần phải học là bãi chiến trường ở tâm trí, tức là “chỗ cái sọ”. Vùng lãnh thổ của đời sống tư tưởng chưa được đóng đinh là vị trí đổ bộ trong cuộc tiến công của Sa-tan vào đời sống của chúng ta. Để đánh bại Ma quỉ, chúng ta phải được đóng đinh ở chỗ cái sọ. Chúng ta phải được đỗi mới ở tâm thần của tâm trí chúng ta!

CHƯƠNG MỘT: SA-TAN THÔNG TRỊ: LÃNH VỰC TỐI TĂM

CHƯƠNG HAI: CHIẾN LŨY CỦA NGƯỜI TIN KÍNH CHÚA: SỰ KHIÊM NHƯỜNG

CHƯƠNG BA: SAN BẰNG CÁC CÁC ĐỒN LŨY

CHƯƠNG BỐN: NGÔI NHÀ ĐƯỢC TẠO DỰNG BẰNG NHỮNG TƯ TƯỞNG

CHƯƠNG NĂM: BA NGUỒN GỐC CỦA CÁC ĐỒN LŨY

CHƯƠNG SÁU: CHIẾN LŨY CỦA SỰ TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ ĐẤNG CHRIST

CHƯƠNG BẢY: CAI TRỊ Ở GIỮA NHỮNG KẺ THÙ CỦA BẠN

..............................................................................................................................

PHẦN HAI: CHIẾN TRƯỜNG CỦA HỘI THÁNH

Những Hội Thánh khác trong các thành phố của chúng ta không phải là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta hãy học cách chiến tranh chống lại những ảo tưởng và những sung đột, những sự sợ hãi và những ganh tị mà địa ngục đã gởi đến để chia rẽ chúng ta. Nếu Chúa Jesus luôn luôn cầu nguyện cho sự hiệp làm một (Giăng 17:20-23), thì chúng ta nhận biết rằng Sa-tan đang liên tục chống lại sự hiệp nhất đó. Ma quỉ biết rằng khi chúng ta trở nên một với Đấng Christ và qua Ngài, chúng ta thành một với nhau, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Hội Thánh do Chúa Jesus xây dựng này đã phá hủy vương quốc của địa ngục!

CHƯƠNG TÁM: CHÚA TUỐT GƯƠM TRẦN

CHƯƠNG CHÍN: HÃY CẨN THẬN VỀ ĐỒN LŨY CỦA TÌNH YÊU NGUỘI LẠNH

CHƯƠNG MƯỜI: ÂN TỨ PHÂN BIỆT

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: LOẠI TRỪ SỰ PHÂN BIỆT GIẢ DỐI

CHƯƠNG MƯỜI HAI: KẺ TU BỔ SỰ HƯ HOẠI

CHƯƠNG MƯỜI BA: ĐẠO QUÂN NHỮNG NGƯỜI THỜ PHƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CHƯƠNG MƯỜI BỐN: ĐÁNH HẠ KẺ KIỆN CÁO ANH EM

...............................................................................................................................

PHẦN BA: CHIẾN TRƯỜNG CỦA CÁC NƠI TRÊN TRỜI

Biên cương cuối cùng của cuộc chiến thuộc linh là lãnh vực các linh: Cuộc chiến tranh tại “thiên đàng”. Những người cai trị trong các nơi trên trời cai trị luôn trên trái đất nữa.

CHƯƠNG MƯỜI LĂM: CHIẾN TRANH VỀ SỰ THẬT

CHƯƠNG MƯỜI SÁU: VẠCH TRẦN LINH CỦA ANTICHRIST!

CHƯƠNG MƯỜI BẢY: PHÂN BIỆT LINH CỦA GIÊ-SA-BÊN

CHƯƠNG MƯỜI TÁM: Ê-LI, GIÊ-HU VÀ CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG LẠI GIÊ-SA-BÊN

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN: KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI GIÊ-SA-BÊN

CHƯƠNG HAI MƯƠI: CHIẾN LƯỢC CHỐNG LẠI LINH CỦA GIÊ-SA-BÊN

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT: ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ XÉT ĐOÁN SỰ PHÁN XÉT CỦA BẠN

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI: PHÂN BIỆT BẢN CHẤT CỦA KẺ THÙ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2428 guests and no members online

Your Language