Bài Giảng Tin Lành

365 Ngày Sống Thành Công - Quang Harvest

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những ấn bản phong phú này, 365 ngày của một năm để khiến năm này thành năm thành cồng và phước hạnh, chúng ta hãy suy nghĩ đúng đắn, nhìn xem bằng những con mắt thuộc linh và đặt tên các ngày cách khôn ngoan để cho chúng ta có thể sống đời sống quy vinh hiển về Đức Chúa Trời và làm chứng nhân cho các người chưa tin Chúa.

365NgaySongThanhCongMsYonggiChoQuangHarvestCover1280x720 min

365 Ngày Sống Thành Công | Trình bày: Quang Harvest | Trích đọc từ sách của Ms Jonggi Cho | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Kinh thánh: Sáng Thế Ký 2:19-20
Mỗi năm đem lại cho chúng ta 365 ngày đầy triển vọng và tiềm năng phong phú. Chúng ta có thể làm hỏng những ngày này mà Chúa ban cho với sự buồn bã, thất bại những sự chán chường hoặc làm đầy những ngày này với những hoạt động sáng tạo, sự thích thú chiến thắng và những phước lành. Cùng một mảnh vải mà người ta có thể làm ra một cái áo dài đẹp hoặc một bộ đồ xấu xí, điều đó tuỳ thuộc vào sự khéo léo của người thợ may, cùng các thức ăn như nhau một người có thể nấu một bữa ăn ngon hay dở tuỳ thuộc vào khả năng của người nấu đó. Cũng vậy, mỗi năm mà Đức Chúa Trời ban cho thì trách nhiệm sử dụng nó để trở nên thắng lợi và thành công đựơc đặt trên vai chúng ta. Tôi muốn trình bầy cho các bạn ba cách để sống một đời sống thành công và đắc thắng trải qua suốt năm nay
.

Thứ nhất: Chúng ta hãy nói chuyện về đời sống tư duy của các bạn. Phước hạnh lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là khả năng suy nghĩ. Tất cả mọi việc làm, công trình xung quanh chúng ta đều là sản phẩm của tư tưởng chúng ta, vì thế suy nghĩ là cội nguồn của sự sáng tạo ra mọi vật. Thế giới được sáng tạo là kết qủa của một tư tưởng Đức Chúa Trời. Tâm trí chúng ta cũng là nơi hội tụ của thế giới thuộc linh. Chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Tư tưởng Đức Chúa Trời được mặc lấy bằng ngôn ngữ đến với tư tưởng chúng ta và đàm luận thân mật với chúng ta tại trong tâm trí của chúng ta. Không hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta vẫn có thể biết tấm lòng của Chúa bởi vì chúng ta đọc lời Ngài. Khi các tư tưởng của Đức Chúa Trời đến trong lòng chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và đâm rễ trong tư tưởng chúng ta, thì sự biểu lộ các tư tưởng của Đức Chúa Trời bắt đầu xảy ra trong đời sống chúng ta. Ma quỷ cũng có thể chiếm lĩnh tư tưởng con người. Ma quỷ có thể giăng ra trên bức màn tư tưởng của chúng ta đủ các loại cám dỗ và các tư tưởng bi quan phá hoại. Nếu một người chơi giỡn với các tư tưởng của Satan thì Satan sẽ bước vào tâm trí người đó và kiểm soát để làm việc tối tăm. Vì lý do đó chúng ta phải giữ vệ sinh cho tâm trí thánh thiện của chúng ta. Khi chúng ta thấm nhuần tư tưởng của Đức Chúa Trời trong tâm trí chúng ta qua lời Chúa chúng ta sẽ thấy sự biểu lộ của Đức Chúa Trời và các phép lạ của Ngài xảy ra trong đời sống chúng ta...

Tóm lại: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những ấn bản phong phú này, 365 ngày của một năm để khiến năm này thành năm thành cồng và phước hạnh, chúng ta hãy suy nghĩ đúng đắn, nhìn xem bằng những con mắt thuộc linh và đặt tên các ngày cách khôn ngoan để cho chúng ta có thể sống đời sống quy vinh hiển về Đức Chúa Trời và làm chứng nhân cho các người chưa tin Chúa. Bạn có trách nhiệm với mỗi ngày trong năm này và nếu ngày cuối cùng của năm lại đến và bạn sẽ thấy mình đã thất bại cách nào đó, thì bạn không thể quy trách nhiệm cho người khác được. Tôi đã đưa ra 3 cách để thay đổi đời sống bạn. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời rằng, Ngài sẽ giúp bạn phản ánh tình yêu của Ngài mỗi ngày trong đời sống bạn và Ngài đang biến đổi bạn vì cớ sự vinh hiển Ngài.

Related Articles Chương 2 Phép Lạ Đầu Tiên Chương 3 Năm Bước Đi Đến Đời Sống Thành Công Chương 4 Toàn Bộ Khí Giới Của Đức Chúa Trời https://quangharvest.com/songthanhcong Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên SongHyVongTV Thông Tin Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/@songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2269 guests and no members online

Your Language