Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 2: LÃNH ĐẠO LÀM GƯƠNG

“Bạn có thể bay cao. Bạn có thể bay cao hơn một chút. Bạn có thể bay cao hơn nhờ sự giúp đỡ của Chúa.” Dr.Vargis’Motto

GIỚI THIỆU

Dr.Vargis trở thành Cơ đốc nhân vào năm 1971. ông đã từng ở trong quân đội Ấn độ, hút thuốc và uống rượu từ sáng cho đến tối. Ông đã đánh nhau với vợ ông. Đức Chúa Trời đã cứu ông và giải cứu ông ra khỏi những thói quen xấu. Sau ba tháng ông đã có một khải tượng về những người chưa từng nghe về Chúa Giê-xu. Vì vậy ông và vợ ông đã đi đến Kashmir. Họ đã cống hiến cuộc đời mình để vươn tới những người chưa biết Chúa với bất kỳ giá nào. Trong 6 tháng, họ đã làm báp-têm cho 18 người. Trong một năm họ đã có 100 tín hữu. Trong 3 năm họ có 16 hội thánh.

Dr. Vargis có một gánh nặng để vươn tới những nơi khác. Ông đã bắt đầu huấn luyện những người nam, người nữ trẻ tuổi trong gia đình ông. Sau đó ông đã gởi họ đi ra khắp Ấn độ. Hiện nay, họ đã có 2,200 giáo sĩ và một trường Kinh thánh. Ông đã làm điều này như thế nào? Ông đã huấn luyện (và ủy thác cho) 120 lãnh đạo khác.

I. BẠN PHẢI HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI CHO MÌNH. BẠN PHẢI HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI NAM, NGƯỜI NỮ TRẺ TUỔI.

A. Những người trẻ sẽ học rất nhanh.
B. Vargis có ba anh vị anh hùng trong Kinh thánh.

1. Áp-ra-ham là anh hùng của ông như một người tín hữu.
2. Đa-vít là anh hùng của ông như là một người lãnh đạo.
3. Phao-lô là anh hùng của ông như là một người mở mang hội thánh.

C. Đa-vít từ trong Kinh thánh đã dạy ông phải có những người nam người nữ trẻ tuổi để chạy với khải tượng.

D. Vargis đã đọc rất nhiều sách.
Ông đánh dấu chúng với những lời bình và đưa cho những người lãnh đạo của

ông.
E. Ông đã đi đến những bang khác, nhóm họp các mục sư và thúc đẩy họ.

II. HÃY CHO LÃNH ĐẠO CỦA BẠN BIẾT HỌ QUAN TRONG VỚI CHÚA VÀ VỚI BẠN.

A. Nói với những người lãnh đạo rằng họ quan trọng với bạn.
B. Mỗi tháng Vargis viết một lá thư cá nhân cho mỗi một lãnh đạo.

III. BẠN PHẢI CÓ MÔT KHẢI TƯỢNG. BẠN PHẢI CÓ MỘT KHẢI TƯỢNG TỪ CHÚA.

A. Vargis kiêng ăn 3 lần trong 1 năm.
B. Ông xin Chúa cho một chiến lược trong năm tiếp theo.

IV. MỘT LÃNH ĐẠO PHẢI CHIA SẺ KHẢI TƯỢNG CỦA MÌNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC.

A. Một người lãnh đạo phải ảnh hưởng trên anh em mình.
B. Thậm chí Vargis là người lãnh đạo không học biết nhiều về khải tượng của sứ mạng.

V. HÃY ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ BẠN MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐỐI VỚI MÌNH.

A. Chăm sóc. Quan tâm những anh em của bạn.
B. Khi Vargis làm mục sư ông đã yêu thương những tín đồ.

1. Các tín hữu dâng 20% thu nhập của họ.
2. Ông đã không dạy cho họ điều này.
3. Ông đã làm gương cho họ; đó là những gì chính ông đã làm.

C. Thỉnh thoảng Vargis đi đến nhà thăm và cầu nguyện cho họ trong vài ngày nếu họ bị bệnh.

1. Vợ ông dạy họ cách chăm sóc những đứa con mới sanh, cách đọc, cách viết.

2. Ông biết tên của những người lãnh đạo và tên của vợ họ.
D. Bạn phải tạo nên một bầu không khí gia đình trong hội thánh bạn hay trong trụ sở truyền giáo của bạn.

1. Ở Ấn độ, một người nam ôm người nữ là điều cấm kỵ, nhưng ông đã ôm những tín hữu nữ.

2. Ở Ấn độ người ta cũng không ôm trẻ con, nhưng ông đã làm.

VI. NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở DƯỚI BẠN.

A. Vargis sẽ không đổ thừa cho ai đó.
Nếu người ở dưới ông làm gì đó sai trật, ông nhận lấy sự trách cứ.

B. Nếu ông làm sai nơi hội chúng thì ông sẽ xin lỗi điều đó trong nơi hội chúng.
C. Những hành động khiêm nhường này khiến mức độ tôn trọng của ông gia tăng trong gia đình ông, trong việc truyền giáo của ông và trong quốc gia của ông.

VII. NGỢI KHEN NƠI CÔNG CỘNG NHƯNG PHÊ BÌNH CHỐN RIÊNG TƯ.

A. Khi bạn phê bình, phải kèm theo lời khen.
1. Vargis đã học điều này từ Khải huyền đoạn 2 và 3. 2. Chúa Giê-xu đã khen 7 hội thánh và rồi phê bình họ.

B. Ở Ấn độ, người ta ngại cho những lời khen.

Ông đã học điều này từ trong Kinh thánh, nếu ai đó làm tốt, ông phải khen tặng họ.

VIII. BẠN PHẢI TRỰC TIẾP LÀM VIỆC.

Bạn không thể đánh một trận chiến mà chỉ ngồi trong một phòng máy lạnh. A. Vargis là một người làm việc chăm chỉ.
B. Tình yêu và sự quan tâm của bạn phải được bày tỏ.

1. Nếu bạn chỉ nói về điều đó, thì dân sự của bạn sẽ không cảm nhận được. 2. Khi bạn làm cùng với họ mặt đối mặt thì họ sẽ thấy điều đó.

IX. BẠN PHẢI TIN CẬY NHỮNG NGƯỜI Ở DƯỚI BẠN.

A. Nếu bạn không thể tin cậy bất cứ ai, có điều gì đó sai trật trong bạn. 1. Vargis tin cậy những người trong địa chỉ của ông.

2. Ông tin cậy người khác với tiền của ông.
3. Ông không giao tiền truyền giáo của mình cho những người nhà của ông,

nhưng giao cho những người ngoài là tốt hơn.
4. Ông làm việc với nhiều người để phát triển phẩm chất của họ nếu họ yếu

trong một lĩnh vực nào đó.

B. Tin cậy người khác là điểm mạnh lớn nhất của ông.
C. Tin cậy người khác cũng là điểm yếu lớn nhất của ông. D. Chúa Giê-xu đã tin cậy 12 môn đồ, kể cả Giu-đa!

X. BẠN PHẢI ỦY THÁC CÔNG VIỆC CHO NHỮNG NGƯỜI TỐT.

A. Khi công việc của bạn phát triển, bạn sẽ cần nhiều lãnh đạo hơn. B. Bạn cần ủy thác.

1 Tìm những người lãnh đạo.
2. Cầu nguyện cho họ.
3. Chúa sẽ đem họ đến cho bạn.

• Ví dụ, nếu Vargis nhận tiền, đó là trách nhiệm của Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho ông một người có thể giữ tiền.

XI. BẠN PHẢI CÓ SỰ HIỆP MỘT TRONG CHỨC VỤ.

A. Tất cả đứa con không bao giờ rời khỏi Chúa.
1. Trong gia đình Vargis, họ không bao giờ chỉ trích người khác.
2. Trước khi họ đi ngủ, ông và vợ ông nắm tay cầu nguyện trong sự hiệp một.

• Họ cầu nguyện cả khi họ có tranh chiến hay có quan điểm khác nhau.

B. Họ đã gây dựng một hội thánh truyền giáo lớn nhất ở Ấn độ. 1. Họ có sự hiệp một trong vòng 27 lãnh đạo chính.

2. Nếu Vargis không có sự hiệp một với ai , ông sẽ tìm cách giải hòa với người đó.

3. Bạn phải tạo nên sự hiệp một.
a. Nó sẽ không tự động xảy ra.
b. Lãnh đạo phải trả giá.
c. Bạn phải hạ mình.
d. Khi bạn tạo nên sự hiệp một, Chúa sẽ chúc phước cho bạn và làm cho bạn

thịnh vượng.

XII. BẠN PHẢI THỰC HÀNH ĐỨC TIN.

A. Nếu bạn không có đức tin, bạn có thể đem đức tin đến. B. Vòng tròn đức tin có 5 giai đoạn.

1. Giai đoạn 1: Bạn có đức tin số không. 2. Giai đoạn 2: Đức tin đến.

a. Ông đã đọc những câu chuyện của những người đức tin.
b. Ông nghe đến một bài giảng 45 phút trong suốt thời gian đi bộ mỗi

ngày.
3. Giai đoạn 3. Đức tin tăng trưởng.

a. Ông đã thực hành đức tin.
b. Ông đã bán mọi thứ khi ông trở thành giáo sĩ.
c. Đức tin của ông đã bắt đầu tăng trưởng khi ông thực hành nó.
d. Có lần ông xin Chúa cái nút áo màu xanh của khi ông làm mất nó

trong một lần giảng nọ. Khi ông bước đi, ông đã tìm thấy cái nút màu xanh cũ đó. Nó hợp với những cái nút khác của ông.

4. Giai đoạn 4: Bạn phải sống bằng đức tin.
a. Vargis không có tiền tiết kiệm, không có nhà, không có đất, không có

tiền.

hề thay đổi.

b. Ông đã ảnh hưởng đức tin cho con cái ông và các mục sư của ông. c. Hê-bê-rơ 13:8 đã thách thức Vargis để sống bằng đức tin.

Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không

d. Đừng nhìn những gì bạn có. Hãy nhìn Chúa Giê-xu!
e. Ngài có thể cho bạn những gì bạn cần.
f. Chúa đang tìm kiếm một số người trung tín.
g. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một số người mà Ngài có thể tin cậy

cho tiền bạc của Ngài và tôn trọng.

XIII. ĐỪNG BAO GIỜ NÓI RA MỘT BÍ MẬT CỦA AI ĐÓ ĐÃ NÓI VỚI BẠN.

A. Một thầy tế lễ Công giáo không bao giờ được tỏ bí mật vỀ những gì ông đã nghe. B, Virgis quyết định không bao giờ nói ra một bí mật.

C. Là một mục sư hay một giáo viên trường Chúa nhật, bạn sẽ nghe những câu chuyện về những người khác.

XIV. KHI MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ RỜI KHỎI BẠN, HÃY SAI HỌ ĐI VỚI SỰ CHÚC PHƯỚC CỦA BẠN.

A. Họ là người phục vụ Chúa, không phải người phục vụ của bạn. b. Bạn được kêu gọi để chúc phước cho người khác.

XV. BẠN PHẢI CÓ MỘT NGƯỜI CỐ VẤN.

A. Vargis có 2 người cố vấn.
B. Ông sẽ chia sẻ gánh nặng của ông, xin lời khuyên và cầu nguyện với họ.

1. Những người nam phải có những người cố vấn nam, và những người nữ phải có những người cố vấn nữ.

2. Khi bạn có một sức ép về tinh thần, hãy đến với người cố vấn của bạn.
Khi Đa-vít có một nan đề với Vua Sau-lơ, ông không đi đến với Sa-mu-

ên, người cố vấn của ông, vì vậy ông đã ở trong nan đề đó!
3. Dành thời gian với người cố vấn của bạn và để họ cầu nguyện cho bạn.

XVI. BẠN PHẢI THEO DÕI TIẾN TRÌNH CỦA MÌNH.

• Bạn phải sẳn sàng thay đổi.

XVII. HÃY LẮNG NGHE VỚI ĐỨC THÁNH LINH.

A. Ngài sẽ phán êm dịu với bạn những gì phải làm.
B. Đôi khi, Ngài sẽ nói với bạn những gì bạn không muốn làm.
C. Ngài sẽ nói về tội lỗi trong cuộc đời bạn.
D. Hãy hành động ngay khi bạn nghe từ Đức Thánh Linh phán.
E. Sáng đoạn 6: Thần của Chúa sẽ không phán với bạn lần nữa.
F. Có một lần, Chúa phán với Vargis hãy đi khỏi một hội thánh lớn của ông ở Kashmis và bắt đầu mọi thứ trở lại.
G. Sau 9 năm, công việc của ông đã phát triển ở Punjab.
H. Chúa đã phán với ông rời bỏ mọi thứ và đi đến Delhi.

1. Ông đã sống trong một căn phòng trong 2 năm.

2. Việc truyền giáo đã phát triển.
I. Chúa đã phán với ông giao chức vụ đó cho người khác.

1. Ông đã được phước khi ông vâng lời.
2. Kinh sợ Đức Thánh Linh và vâng lời Ngài ngay tức thì.

XVIII. ĐỪNG LÀM HẠI NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA KHÁC HAY CHỨC VỤ KHÁC.

A. Đừng bước vào trong một tinh thần cạnh tranh.
1. Phao-lô đã không ở trong sự tranh cạnh; tại sao tôi lại tranh cạnh? 2. Phi-e-rơ đã không ở trong sự tranh cạnh; tại sao tôi lại tranh cạnh?

B. Vargis thấy vui khi chức vụ khác được phước hơn chức vụ của ông.
C. Ông đã quyết định trở thành một người của Chúa, bất kể người khác làm gì.
D. Ông cố gắng giúp các chức vụ khác bằng tiền bạc và sự giảng dạy.
E. Khi ông giúp những chức vụ khác, ông cảm thấy Chúa Giê-xu đang nhìn ông và mĩm cười.
F. Ông không có một kẻ thù nào ở Ấn độ.

1. Có những người không thích ông.
2. Có những người không thích giáo lý của ông.
3. Ông cầu nguyện để Chúa khiến kẻ thù của ông thành bạn của ông. 4. Những người từ những hệ phái khác gọi ông đến giảng.

XIX. TRONG SÁNG THẾ KÝ 12:1-3, CHÚA BAN CHO ÁP-RA-HAM BỐN MẠNG LỆNH VÀ RỒI NGÀI CHO BỐN PHƯỚC LÀNH.

A. Nếu ngươi làm theo những mạng lệnh này, người sẽ nhận được những phước hạnh. 1. “Ai chúc phước ngươi, Ta sẽ chúc phước họ.”

a. Chúc phước dân sự của Chúa. Mua quần áo cho dân sự.

b. Chúc phước cho những người phục vụ Chúa.
2. “Nếu ai rủa sả ngươi, Đức Chúa Trời sẽ rủa sả trên người đó.”

a. Vargis không chấp nhận rủa sả một người của Chúa.

b. Ông không chấp nhận chỉ trích chức vụ khác. 3. Chúc phước người khác.

4. Không bao giờ rủa sả người khác.

5. Phước của Chúa sẽ đến trên bạn khi bạn làm những điều này.
B. Trong Sáng thế ký 24:1, nói rằng Áp-ra-ham đã được phước trong tất cả những điều này.
• Bạn cũng có thể được phước trong tất cả điều này.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Phần lớn sự thành công mà Vargis có là vì khả năng huấn luyện và dấy lên những người lãnh đạo của ông. Tại sao điều này là cần thiết với những Cơ đốc nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống?

2. Là một người lãnh đạo, những cái bẫy nào đang tồn tại bởi “không thể vươn tới” những người ở dưới bạn? Làm thế nào để bạn thật sự hạ mình và huấn luyện những người ở dưới bạn?

3. Thảo luận những ý tưởng của Vargis về việc đổ lỗi cho những người ở dưới mình.

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Bạn đã làm tốt trong những lĩnh vực nào trong việc phát triển những người ở dưới bạn, ngay cả khi bạn chỉ có vài người?

2. Những lĩnh vực nào bạn cần để chứng tỏ rằng bạn có thể phát triển xa hơn những người ở dưới bạn?
3. Dành thời gian cầu nguyện trước Chúa, với một cây viết và một quyển sổ tay, lắng nghe về một kể hoạch và một chiến lược cụ thể để làm cách nào để phát triển hay bắt đầu trong những lĩnh vực này, bạn cần phát triển ở đâu.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23890626
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
13617
24863
189086
201132
864466
21775269
23890626

29-11-2020 15:09:39

Đang Trực Tuyến

Đang có 587 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.