Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 1: TỐT NHẤT LÀ NÊN GIỮ BÍ MẬT CỦA ĐỊA NGỤC

LỜI GIỚI THIỆU
Khi tôi đi vòng quanh thế giới, tôi khiếp sợ mà khám phá ra rằng trên 80% số người quyết định tin nhận Chúa đang quay lưng lại với Ngài. Vào năm 1991, một giáo phái lớn có thể có được 294.000 người quyết định tin nhận Chúa. Họ chỉ có thể tìm thấy 14.000 người trong sự thông công. Nói cách khác, họ không thể giải thích được vì sao 280.000 người còn lại quay lưng lại với Ngài. Đây là một kết quả truyền giảng hiện đại thông thường.
Sau đó tôi đến một điểm cầu nguyện và cũng học được nơi những người vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã sử dụng họ trải qua nhiều thế kỷ như Charles Spurgeon, John Wesley và những người khác nữa. Tôi phát hiện ra rằng họ đã sử dụng nguyên tắc mà hoàn toàn bị xao lãng trong việc truyền giảng hiện đại.
Nếu bạn đến với một tội nhân, và nói với người ấy rằng Chúa Jêsus Christ đã chết trên thập tự giá vì cớ người, thì người ấy sẽ cho rằng lời nói của bạn là dồ dại và sỉ nhục (xúc phạm) đối với người đó. Dồ dại, vì cớ lời nói của bạn không có ý nghĩa. Sỉ nhục (xúc phạm), vì cớ bạn đang ám chỉ người ấy là một tội nhân khi mà người không nghĩ chính mình là người như vậy.
Nhưng nếu bạn theo dấu chân Chúa Jêsus, và dành thì giờ tra xem luật pháp của Chúa, Mười Điều Răn và chỉ cho tội nhân thấy một cách chính xác những việc mà người làm sai, sau đó người ấy biết chắc mình là một tội nhân, thì Tin Lành của Đấng Christ sẽ không là dồ dại và sỉ nhục (xúc phạm). Hơn nữa, Tin Lành sẽ là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi.

DÀN Ý BÀI HỌC
RoRm 3:19

I. LUẬT PHÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

II. CHỨC NĂNG CỦA LUẬT PHÁP ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ LÀM CHO TỘI NHÂN NGẬM MIỆNG VÀ NHẬN BIẾT TỘI LỖI CỦA MÌNH TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI (3:20).
Luật pháp của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tội lỗi là gì (7:7).
Luật pháp thực hiện vai trò của một người thầy giáo để đem chúng ta đến với Đấng Christ
(GaGl 3:24).
Luật pháp không giúp chúng ta, nhưng luật pháp để cho chúng ta cần sự giúp đỡ.
Luật pháp không bào chữa cho chúng ta, luật pháp chỉ để cho chúng ta nhận biết tội lỗi của mình trước tòa án của Đức Chúa Trời.

III. BI KỊCH CỦA VIỆC TRUYỀN GIẢNG HIỆN ĐẠI
Thay vì dùng luật pháp và quyền hạn của luật pháp để bắt buộc tội nhân đến với Chúa, việc truyền giảng hiện đại phải tìm lý lẽ khác để đem tội nhân về cùng Chúa.
Vấn đề truyền giảng hiện đại đã lựa chọn là vấn đề nâng cao đời sống.
Tin Lành đã suy thoái vì (bạn nghĩ rằng):
Chúa Jêsus Christ sẽ ban cho bạn sự bình an, niềm vui, tình yêu thương và sự đầy trọn.
Minh họa về hai người nam đang ngồi trên máy bay.
Là con cái của Chúa, chúng ta biết rằng sự công nghĩa của Đấng Christ sẽ giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến.
Nếu chúng ta nương cậy vào Chúa để hành động đúng, chúng ta sẽ tránh khỏi cơn thạnh nộ hầu đến, khi hoạn nạn xảy đến, chúng ta sẽ không tức giận Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chắn chắn được vui mừng và bình an. Hoạn nạn đó sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.
Đáng buồn là chúng ta có một số đông tín hữu đã mất đi niềm vui, sự bình an của họ khi gặp hoạn nạn. Tại sao?
Bởi vì đó là kết quả của việc truyền giảng hiện đại.
Không cần gì phải chữa trị, khi bạn không tin thì bạn đã bị bệnh.
Luật pháp cho biết rằng bạn có một chứng bệnh vì thế bạn có thể tiếp nhận Tin Lành.
Việc truyền giảng trong Kinh Thánh thì luôn luôn là luật pháp cho kẻ kiêu ngạo, và ân điển cho người khiêm nhường.
Bạn sẽ không bao giờ thấy Chúa Jêsus ban Tin Lành, thập tự giá, ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta cho kẻ kiêu ngạo, người kiêu căng tự cho mình là đúng.
Với luật pháp, Ngài làm tan vỡ những tấm lòng cứng cỏi và với Tin Lành, Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ.

IV.THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH CỦA CHÚA JÊSUS
A. Ban luật pháp cho kẻ kiêu ngạo (LuLc 10:25).
Một thầy dạy luật nào đó đứng dậy và thử Chúa.
Chúa Jêsus bắt ông làm theo luật pháp.
Thầy dạy luật muốn xưng mình là công bình.
Chúa Jêsus nêu cho ông câu chuyện về người Sa-ma-ri nhơn lành.
Câu chuyện này làm cho thầy dạy luật cứng họng (không nói được một lời) vì cớ ông không yêu thương người lân cận như chính mình.
B. Người trai trẻ giàu có (18:18).
Anh ta nói rằng anh ta đã giữ điều răn của Chúa.
Chúa Jêsus nêu ra cho anh điều răn thứ nhất để chỉ cho anh thấy thần của anh là tiền bạc mà anh đang có.
C. Ban ân điển cho người khiêm nhường.
Trường hợp của Ni-cô-đem (GiGa 3:1-36).
Ông là một người Do Thái khiêm nhường.
Trường hợp của Na-tha-na-ên (1:1-51).
Ông ta là một người Y-sơ-ra-ên đích thật!
Không có dối trá trong lòng ông ta.
Luật pháp là thầy giáo để đem họ đến với Đấng Christ.
Trường hợp của những người Do Thái vào ngày Lễ Ngũ Tuần.
Đây là những người Do Thái tin kính từ mọi dân tộc.
ITi1Tm 1:8 cho chúng ta biết mục đích của luật pháp.
Kinh Thánh đầy tràn những thí dụ về luật pháp đang thi hành công việc của nó trong việc truyền giảng.
D. Sự tiếp xúc của Chúa Jêsus (4:1-51).
Trước tiên Chúa Jêsus tiếp xúc với người đàn bà này trong lĩnh vực tự nhiên.
Kế đến luập pháp của Đức Chúa Trời.
Luật pháp chỉ cho thấy tội lỗi trong quan niệm đúng của nó.
Điều này dẫn đến sự ăn năn.
Charles Spurgeon nói: "Mãi cho đến khi nào họ run sợ trước luật công nghĩa và thánh thiện thì họ mới tiếp nhận ân điển: Họ sẽ không bao giờ chữa bệnh, trừ phi ban đầu họ tin rằng họ có bệnh."
Vì thế chính bạn hãy tìm một tội nhân, cũng thử nghiệm và quan sát người đó xem sự việc trên có xảy ra hay không. Chúa Jêsus đưa ra thí dụ tiếp theo điều đó. Nếu một người nào đó đến với bạn, xưng nhận họ là một tội nhân, hãy ban cho họ ân điển. Nhưng hơn thế nữa, có nhiều người sẽ đến với bạn chứng minh họ là người công bình. Đó là lúc mà bạn phải đưa ra cho họ luật pháp.
Tôi không bàn về việc giảng đạo nơi lửa địa ngục. Việc giảng đạo nơi lửa địa ngục sẽ tạo ra một trạng thái tinh thần đầy sợ hãi. Nhưng sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ tạo ra một trạng thái tinh thần đầy nước mắt (đầy sự ăn năn).

THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận những lý do khác nhau vì sao có nhiều quyết định trong Hội Thánh ngày nay mà chỉ có một vài quyết định trong số đó trở lại với Chúa thật sự.
Chúng ta có thể làm gì để thay đổi khuynh hướng này?
Vấn đề nâng cao đời sống khác với việc sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời trong sự dẫn dắt tội nhân đến với Đấng Christ như thế nào?
Thảo luận những sự tiếp xúc khác nhau mà bạn có thể đưa vào việc ban luật pháp cho kẻ kiêu ngạo, tín ngưỡng và tự cho là công bình trước Tin Lành của Chúa.
Khi nào bạn có thể biến đổi phương pháp luật lệ thành phương pháp ân điển?

TỰ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu các thí dụ của Chúa trong các sách Phúc Âm cách mà Chúa đã sử dụng những sự tiếp xúc khác nhau trong việc giảng đạo.
Đưa ra ba thí dụ trong mỗi thí dụ của Chúa đã sử dụng về luật pháp và ân điển.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24003712
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
26018
26345
104374
197798
80104
22842610
24003712

03-12-2020 23:47:15

Đang Trực Tuyến

Đang có 771 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.