Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Lời Chúa Trong Đời Sống (24)

Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 08:38

Thánh Linh Ơi!

Written by

DucThanhLinhOi12x68 1

Thánh Linh Ơi! - 5.0 out of 5 based on 1 review
Thứ tư, 05 Tháng 7 2017 10:38

Thi Thiên‬ ‭138:7

Written by

Thi Thiên‬ ‭138:7‬ 

Thi Thiên‬ ‭138:7 - 5.0 out of 5 based on 4 reviews
Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 19:26

Hê-bơ-rơ‬ ‭10:23

Written by

Hê-bơ-rơ‬ ‭10:23‬

Hê-bơ-rơ‬ ‭10:23 - 5.0 out of 5 based on 1 review
Page 1 of 8

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.