vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese
Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 17:01

Sự Lạm Dụng

Written by
Rate this item
(1 Vote)

SuLamDung02

Chẳng ai đáng bị lạm dụng. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn được quan tâm và trân trọng. Không có lầm lỗi, thiếu sót, hay sự hiểu lầm nào có thể biện hộ cho việc lạm dụng về thể xác, tình dục, hay tâm lý. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời khao khát công lý, tình yêu thương, và sự yên ủi cho mỗi cá nhân.

Tĩnh nguyện

Ngày 1 trong 7 ngày: Sự lạm dụng có thể xảy ra ở nhiều dạng. Thể xác, tâm lý, và tình dục là những dạng thường gặp mà nhiều người không biết làm cách nào để đối phó. Nếu là người lạm dụng, bạn hãy chấm dứt ngay. Nếu bạn là nạn nhân, hãy để lời Kinh Thánh hướng dẫn để bạn quyết định cách xử lý mối quan hệ của mình với kẻ lạm dụng. Nếu đang gặp nguy hiểm, bạn phải lánh đi ngay lập tức. Nếu sự lạm dụng này không còn nguy hại hoặc đã là việc trong quá khứ, nhưng bạn vẫn đang trăn trở với nó, thì hãy dành thời gian tĩnh nguyện Lời Chúa riêng cho vấn đề này.

'Nhưng sự cứu-rỗi người công-bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn-lũy của họ trong thì gian-truân. Đức Giê-hô-va giúp-đỡ và giải-cứu họ; Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu-rỗi cho, Bởi vì họ đã nương-náu mình nơi Ngài.' Thi-thiên 37:39-40.

Ngày 2 trong 7 ngày: 'Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược-bằng tôi lấy cánh hừng-đông, Bay qua ở tại cuối-cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn-dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm-giữ tôi. ' Thi-thiên 139:7-10.

Ngày 3 trong 7 ngày: 'Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân, ' Thi-thiên 46:1.

Ngày 4 trong 7 ngày: 'Khi tâm-hồn nao-sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo-đàng tôi. Trên con đường tôi đi, Chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi; Chẳng có ai nhận-biết tôi; Tôi cũng không có nơi nào để nương-náu mình; Chẳng người nào hỏi thăm linh-hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu-cầu cùng Ngài, Mà rằng: Ngài là nơi nương-náu của tôi, Phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, Vì tôi bị khốn-khổ vô-cùng; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt-bớ tôi, Vì chúng nó mạnh hơn tôi. ' Thi-thiên 142:3-6.

Ngày 5 trong 7 ngày: 'Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp-tiện Mà cầu-nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương-xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu-rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng-bùn, kẻo tôi lún chăng; Nguyện tôi được giải-thoát khỏi những kẻ ghét tôi, và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, Vực sâu chớ nhận tôi, Hầm không lấp miệng nó lại trên tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi; vì sự nhân-từ Ngài là tốt; Tùy sự thương-xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi-tớ Chúa, vì tôi đương bị gian-truân; Hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu-xin Chúa đến gần linh-hồn tôi và chuộc nó; Vì cớ kẻ thù-nghịch tôi, xin hãy cứu-chuộc tôi: ' Thi-thiên 69:13-18.

Ngày 6 trong 7 ngày: 'Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc. ' Ê-sai 43:18-19.

Ngày 7 trong 7 ngày: 'Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng.' Ma-thi-ơ 11:28-30.

Read 1505 times Last modified on Thứ ba, 07 Tháng 9 2021 19:19
Pin it
Quang Harvest

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Để lại một bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả thông tin được yêu cầu, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép.

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form