A2 - ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN - SUPERNATURAL LIVING

1. Sự biểu lộ siêu nhiên của việc nói tiếng lạ là luôn luôn là một ngôn ngữ thiên thượng.
 Đúng
 Sai

2. Sứ điệp đến từ ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri là không thể sai lầm.
 Đúng
 Sai

3. Lời khôn ngoan thường được nói ra cùng với lời tri thức.
 Đúng
 Sai

4. Mỗi tín hữu phải trông đợi được vận hành trong cả chín ân tứ Thánh Linh.
 Đúng
 Sai

5. Một trong những mục đích của ân tứ phân biệt các linh để phát hiện ra các sự mặc khải giả dối.
 Đúng
 Sai

6. Ân tứ đức tin nhận được bởi sự vận hành của các ân tứ mặc khải.
 Đúng
 Sai

7. Khi Chúa Jêsus đến trên đất, Ngài đã sống và thi hành chức vụ bằng:
 a. Quyền năng của riêng Ngài
 b. Quyền năng của người truyền đạo
 c. Quyền năng của Thánh Linh
 d. Tất cả đều sai

8. Các ân tứ lời nói được hà hơi là:
 a. Nói tiếng lạ, nói tiên tri và đức tin
 b. Nói tiếng lạ, sự mặc khải và sự chữa lành
 c. Nói tiên tri, thông giải tiếng lạ và sự khôn ngoan
 d. Nói tiếng lạ, nói tiên tri và thông giải tiếng lạ

9. Các ân tứ Mặc Khải là:
 a. Phân biệt các linh, đức tin và sự khôn ngoan
 b. Phân biệt các linh, lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan
 c. Nói tiên tri, lời nói khôn ngoan và nói tiếng lạ
 d. Linh cảm, nói tiên tri và lời nói tri thức

10. Sự vận hành của ân tứ Phân Biệt Các Linh giúp nhận biết được:
 a. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
 b. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh
 c. Sự hiện diện của sa-tan
 d. Tất cả đều đúng
 e. Câu A và B đúng

11. Sự vận hành của Lời Nói Tri Thức sẽ:
 a. Cảnh báo các điều nguy hiểm và vạch trần tội lỗi
 b. Đem đến sự ngã lòng và sự thúc đẩy
 c. Đem lại sự khích lệ
 d. Câu A và B đúng
 e. Câu A và C đúng

12. Việc làm các phép lạ là để chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời qua đó làm các quy luật thiên nhiên:
 a. Bị điều khiển và bị thay đổi
 b. Bị hoãn lại
 c. Bị lôi kéo
 d. Câu A và C đúng
 e. Câu A và B đúng

13. Đức Thánh Linh là một:
 a. Thế lực
 b. Thân vị thực
 c. Phép lạ
 d. Tất cả đều đúng

14. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cũng phải bắt đầu nói bằng:
 a. Ngôn ngữ của mình
 b. Tiếng Hê-bơ-rơ
 c. Các thứ tiếng khác
 d. Ngôn ngữ phổ biến

15. Chúng ta phải sốt sắng khao khát và ao ước vận hành trong các ân tứ Thánh Linh nhằm cho:
 a. Chúng ta được nổi tiếng
 b. Chúng ta được nhiều lợi lộc
 c. Chức vụ của chúng ta được xuất sắc
 d. Cả Hội Thánh được gây dựng

16. Cách tốt nhất để vận hành các ân tứ của Thánh Linh là:
 a. Đức Tin
 b. Hy vọng
 c. Tình yêu thương
 d. Câu A,B và C đúng
 e. Tất cả đều sai

17. Các ân tứ về quyền năng là:
 a. Đức tin, sự chữa lành và thi hành các phép lạ
 b. Các phép lạ, lời nói tri thức và sự chữa lành
 c. Sự chữa lành, nói tiếng lạ và đức tin
 d. Nói tiên tri, sự khôn ngoan và các phép lạ

18. Ân tứ về lời nói luôn luôn mang lại:
 a. Sức lực, sự khích lệ và sự an ủi
 b. Sự an ủi, sự phán xét và quyền năng
 c. Sự khích lệ và sự bình an
 d. Sức lực, sự chiến thắng và sự an ủi

19. Một trong những thử nghiệm dùng để xét đoán các lời tiên tri là:
 a. Lời đó xác nhận được các sự kiện nội bộ?
 b. Chỉ dành cho mục sư
 c. Lời đó có làm vinh hiển Danh Chúa?
 d. Tất cả đều đúng
 e. Tất cả đều sai

20. Ân tứ Đức Tin là một đức tin siêu nhiên cho:

 a. Một thời điểm và mục đích đặc biệt
 b. Chúng ta sử dụng khi cần đến
 c. Một công cụ truyền bá Phúc Âm
 d. Tất cả đều đúng

 

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng

1. Dân Ysơraên phải mất 40 năm mới đến được đất hứa. Nếu lòng của họ mềm mại, ngay thẳng thì chuyến đi đó có lẽ chỉ mất khoảng:

a. 2 năm
b. 1 năm
c. 6 tháng
d. 30 ngày
e. 11 ngày

2. Khi dân Ysơraên gặp thử thách, họ:

a. Dâng cho Chúa một của lễ ngợi khen
b. Hoảng hốt, không muốn nghĩ đến việc quay về Ai cập
c. Họ nghĩ chết là tốt hơn hết
d.Cầu Chúa giúp họ

3. Khi con người thất bại trong cuộc thử nghiệm Tinh Thần Trong Đồng Vắng với Đức Chúa Trời, chuyện gì xảy ra? Họ:

a. Tiếp tục cuộc thử nghiệm kế tiếp
b. Phải chịu thử nghiệm lại
c. Đi lên một bậc cao hơn
d. Thất bại và không chịu nhận lấy cơ hội khác

4. Theo bài học, người què đã 38 năm ở bên ao Bê-tết-đa có một trong những Tinh thần trong Đồng Vắng nào sau đây:

a. Một ai đó thực hiện điều đó cho tôi
b. Xin hãy làm cho mọi việc trở nên dễ dàng
c. Tương lai tôi dựa trên quá khứ của tôi
d. Cằn nhằn, quyết định sai lầm và phàn nàn

5. Chúng ta được coi như là đối diện với sự đau đớn:

a. Không một lời phàn nàn
b. Vượt qua sự đau đớn với một thái độ tin kính
c. Với sự tin cậy dù có ra thế nào đi chăng nữa
d. Bằng cách nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời
e. Tất cả đều đúng

6. Khi đề cập đến tinh thần mà chúng ta không nên chờ đợi bất cứ điều gì và tinh thần mà chúng ta xứng đáng nhận được ngay lập tức, điều nào sau đây là đúng?

a. Tinh thần này là bông trái của lòng tự trọng
b. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép chúng ta sống trong sự dư dật cho đến khi chúng ta học được cách sống trong sự khó khăn mà không một lời phàn nàn
c. Giống như Phaolô, chúng ta phải tập sống thỏa lòng ở trong mọi hoàn cảnh
d. Tất cả đều đúng

7. Điều nào sau đây là đúng khi đề cập đến sự kiên nhẫn:

a. Kiên nhẫn chỉ đơn giản là khả năng chờ đợi
b. Kiên nhẫn được phát huy ở một người tin Chúa mà không có các thử thách
c. Kiên nhẫn là cách chúng ta hành động trong khi chúng ta đang chờ đợi
d. Tất cả đều đúng

8. Tinh Thần Trong Đồng Vắng thứ 6: Cách sống của tôi có thể sai, nhưng đó không phải là lỗi của tôi. tự nó đã bày tỏ điều gì sau đây?

a. Trách móc người khác
b. Bào chữa cho lối sống sai trật của mình
c. Trốn chạy khỏi vấn đề thực tế
d. Tất cả đều đúng
e. Tất cả đều sai

9. Thập tự giá mà chúng ta phải mang là:

a. Gánh chịu gian khổ cho sự vinh hiển của Chúa
b. Sống một cuộc đời không ích kỷ
c. Theo đuổi công tác nhân đạo
d. Chiến trận thuộc linh
e. Không câu nào đúng

10. Để nhận được ơn phước Chúa, chúng ta cần:

a. Bước đi trước mặt Chúa và không phạm tội
b. Siêng năng hầu việc để được Chúa ban ơn
c. Cố gắng để trở nên thánh khiết và làm việc để nhận được ơn phước
d. Yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài và học cách tiếp nhận từ Chúa

11. Trong sa mạc, mục đích Đức Chúa Trời để dân Ysơraên phải chịu nhiều khó nhọc suốt cả đường đi là:

a. Để trừng phạt dân Ysơraên
b. Để dạy cho dân Ysơraên biết cách đối diện với sự gian khổ, khó khăn và giúp cho đức tin họ được tăng trưởng
c. Do dân Ysơraên phạm tội nên họ phải chịu gian khổ
d. Ma quỷ đã lừa họ đi vào con đường khó nhọc

12. Trong Châm-ngôn 6, tạo vật nào dạy chúng ta rằng chúng ta cần thực hiện sự công bình ngay cả khi không ai nhìn thấy?

a. Con kiến
b. Con châu chấu
c. Con hải ly
d. Con đại bàng

13. Đức Chúa Trời muốn những ai tin Ngài phải nhanh chóng chế ngự được Tinh Thần Trong Đồng Vắng để họ có thể bước vào đất hứa với những ơn phước Ngài ban.

Đúng
Sai

14. Khi bị thử thách, đau đớn, bất kể là thái độ của chúng ta như thế nào danh Chúa cũng được vinh hiển.

Đúng
Sai

15. Tinh Thần Trong Đồng Vắng về sự tự thương hại m ình đó là một dạng thờ cúng hình tượng và làm hủy hoại ân tứ về lòng thương xót mà Chúa đặt để trong mỗi con người.

Đúng
Sai

 

A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH

1. Từ Kinh Thánh có nghĩa là sách. Bao gồm 36 sách chia làm nhiều thể loại khác nhau như : Thư tín, Lịch sử, Tường thuật, Thơ ca, những bài hát trữ tình, và sách Khải-huyền nhưng chỉ có một chủ đề duy nhất.
 Đúng
 Sai

2. Cả Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, đều được Đức Chúa Trời soi dẫn.
 Đúng
 Sai

3. Ba ngôi hiệp một bao gồm : Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Kinh Thánh đề cập đến mỗi Ngôi Vị đều là Đức Chúa Trời.
 Đúng
 Sai

4. Kinh Thánh xưng nhận Chúa Giêxu là Đức Chúa Con, Ngài có từ trước khi nữ đồng trinh Mari sinh ra.
 Đúng
 Sai

5. Ăn năn là một sự thay đổi bên trong tấm lòng dẫn đến kết quả là một sự thay đổi hành vi bên ngoài.
 Đúng
 Sai

6. Con đường duy nhất để thoát khỏi địa ngục là khi con người tiếp nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa cho mình.
 Đúng
 Sai

7. Khi Chúa Jêsus lên thập tự giá, không chỉ Ngài đã tha thứ cho mọi tội lỗi của con người mà Ngài còn chữa lành tất cả những bệnh tật và sự yếu đuối của họ.
 Đúng
 Sai

8. Hai lãnh vực trong sự sự cứu rỗi của Christ được ban cho cách nhưng không mà cần phải truyền đạt cho loài người là:
 a. Luật pháp và Tội lỗi
 b. Lẽ thật và Sự Thương Xót
 c. Ăn năn và Tha thứ tội lỗi
 d. Tình yêu thương và Sự Thương Xót

9. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi và có ích cho:
 a. Dạy dỗ
 b. Bẻ trách
 c. Sửa trị
 d. Dạy người trong sự công bình
 e. Tất cả đều đúng

10. Các tác giả Cựu Ước tin điều gì về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài?

 a. Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa của Ngài
 b. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và hoàn hảo
 c. Lời Đức Chúa Trời là lời không sai trật
 d. Câu A, và C đúng
 e. Câu A, B và C đúng

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com