Print this page
Thứ năm, 23 Tháng 8 2018 21:50

Đại Hội Phục Hưng Magdeburg 2018q

Written by
(1 Vote)
Read 442 times Last modified on Thứ bảy, 22 Tháng 9 2018 09:13
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]