Print this page
Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 14:02

Đại Hội Phục Sinh a2016

Written by
(3 votes)

Đại Hội Phục Sinh 

Hình Ảnh Của Năm 2016

Read 937 times Last modified on Thứ ba, 10 Tháng 7 2018 14:05
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]